facebook twitter youtube

Algemene voorwaarden

Werken met dieren houd in dat het gedrag van de dieren soms onvoorspelbaar is en dat het geplande soms niet haalbaar is ter plaatse. Hier dient men rekening mee te houden, enig verhaal of aanspraak op Flying Emotion is niet mogelijk.

Flying Emotion is verzekerd voor wettelijke aansprakelijkheid maar het bijwonen van de workshops of demonstraties geschiedt tevens voor risico van de bezoekers en opdrachtgevers.

Tijdens de opdracht heeft Flying Emotion het recht om het programma te wijzigen of te stoppen als veiligheid van mens of dier in geding komt.

De verantwoording voor toestemming van de locatie waar Flying Emotion wordt ingehuurd voor workshops, demonstraties en andere ligt altijd bij de opdrachtgever(s). Anders dan de vernoemde locaties binnen de aangeboden arrangementen.

Een demonstratie of een workshop kan niet doorgaan als het weer dit niet toelaat. De beslissing hierover ligt bij Flying Emotion. Indien het tijdsschema dit toelaat kan worden besloten bij weersverbetering de dieren op een ander moment te laten werken.

Enkele voorbeelden van situaties waardoor een vliegdemonstratie of jachthonden demonstratie niet kan doorgaan zijn extreme neerslag, stormwind of mist en onweer. Ook extreem hoge temperaturen kunnen voor onze dieren bezwaarlijk zijn.

Deze twee punten met betrekking tot de weersituatie worden beschouwd als overmachtsituaties. In dit geval wordt 50% van het overeengekomen tarief in rekening gebracht, indien er geen alternatief programma kan worden geboden. Een alternatief kan ook zijn om de geplande datum te verzetten.

Bij annulering door de opdrachtgever binnen een bepaalde termijn voorafgaand aan de datum van uitvoering, om andere dan hiervoor vermelde redenen, worden de onderstaande tarieven in rekening gebracht (percentages van het overeengekomen bedrag).

  • 100% bij annulering binnen 5   % van de tijd tussen overeenkomst- en uitvoeringsdatum
  • 80%   bij annulering binnen 7,5% van de tijd tussen overeenkomst- en uitvoeringsdatum
  • 60%   bij annulering binnen 15 % van de tijd tussen overeenkomst- en uitvoeringsdatum
  • 40%   bij annulering binnen 30 % van de tijd tussen overeenkomst- en uitvoeringsdatum
  • 20%   bij annulering binnen 45 % van de tijd tussen overeenkomst- en uitvoeringsdatum
  • 10%   bij annulering binnen 60 % van de tijd tussen overeenkomst- en uitvoeringsdatum

Bij annulering door Flying Emotion vanwege ziekte roofvogels, valkenier, hondentrainer of door de overheid opgelegde verbodsbepalingen (vogelgriep ed.) gelden de bovenstaande annuleringsbepalingen niet noch enige schadevergoeding aan de opdrachtgever. Een alternatief wordt altijd gezocht een alternatief kan ook zijn om de geplande datum te verzetten.

Betalingsvoorwaarden vooraf.

Er kan worden afgeweken van de algemene voorwaarden op initiatief van Flying Emotion dit wordt schriftelijk toegestuurd en alleen dan van toepassing.

Onze vogels zijn legaal en zijn voorzien van de nodige wettelijke documenten en voldoen aan alle regels en bepalingen om het welzijn van dieren te waarborgen.

©2017 Flying Emotion